Knihovník špeciálnej knižnice

Informácie o pracovnom mieste

2622001 - Knihovník špecialista

Pracovná oblasť: Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.
Práca s Knižničným informačným systémom ARL.
Budovanie, spracovávanie a uchovávanie knižničných fondov.
Práca s používateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace analógové agendy, práca v študovniach a čitárňach.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 40.0

Pracovný čas: 08:00 - 16:00

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 250 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: Podpora sporenia v III. pilieri.
K ponúkanému platu sú možné ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - knižnično - informačné štúdiá - 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie

Prax: aspoň 3 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: anglický stredná - pokročilá B1 a B2

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Word - vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - vysoká

Všeobecné spôsobilosti: informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
prezentovanie
tímová práca

Osobnostné predpoklady: empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pamäť
pozornosť
precíznosť (presnosť)
sebaovládanie

Ďalšie požiadavkyovládanie knižničných informačných systémov Virtua, Clavius vítané

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Divadelný ústav

Pozícia / odvetvie: Umenie a kultúra / Knihovník
Dátum zverejnenia: 31.05.2024

Iné možnosti práce