Starší investičný manažér

Informácie o pracovnom mieste

2413017 - Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie

Pracovná oblasť: Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Navrhovanie taktickej alokácie portfólia investičných rezerv na globálnych akciových a dlhopisových trhoch s využitím dostupných rizikových faktorov na jednotlivých trhoch. Využívanie stanoveného rizikového rozpočtu s cieľom dosiahnuť vyšší výnos voči strategickému benchmarku alebo oproti určenému absolútnemu výnosu.

* Navrhuje výber taktického benchmarku/taktickej alokácie pre jednotlivé triedy aktív zahrnuté v strategickej alokácii aktív alebo strategickom benchmarku.

* Navrhuje konkrétne investovateľné indexy pre implementáciu taktického benchmarku.

* Navrhuje optimálnu formu správy pre jednotlivé triedy aktív – interná/externá, aktívna/pasívna správa.

* Podieľa sa na výbere externých manažérov pre externe spravované investície.

* Navrhuje výber inštrumentov pre pasívne spravované expozície.

* Navrhuje aktívne pozicionovanie portfólií voči strategickému benchmarku a aktívnu správu portfólií bez strategického benchmarku s cieľom dosiahnuť vyšší výnos ako strategický benchmark alebo stanovený celkový výnos.

* Sleduje zisky a straty pozícií a obchodov na úrovni taktickej alokácie aktív, vyhodnocuje ich a navrhuje ďalší postup. (add/hold/sell)

* Tvorí a udržiava nástroje na monitorovanie a vyhodnocovanie hlavných makroekonomických ukazovateľov a indikátorov vplývajúcich na finančné trhy ako celok, naprieč triedami aktív.

* Tvorí a udržiava nástroje na monitorovanie a vyhodnocovanie hlavných tried aktív a rizík (úrokové riziko, kreditný trh, akciový trh) slúžiacich na návrh taktickej alokácie.

* Vypracováva hĺbkové cross-asset analýzy tém s dominantným vplyvom na finančné trhy v danom čase (deep dive), vyhodnocuje ich vplyv na portfólio investičných rezerv NBS a posudzuje príležitosti z nich vyplývajúce.

* Navrhuje postupy pri správe investičných rezerv NBS a v investičnom procese NBS v rámci určených kompetencií.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 3 500 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Cudzí jazyk: anglický vysoká – vysoká C1 a C2

Ďalšie požiadavky: Kvalifikačný profil : * vzdelanie : VŠ 2. stupeň * zameranie : ekonomické, matematické * relevantná prax v odbore : najmenej 5 rokov Odborný profil : * vynikajúca znalosť anglického jazyka slovom aj písmom * IT zručnosti : MS Office, Bloomberg, skúsenosti s Front Office/Treasury systems výhodou * expertná znalosť finančných trhov, investovania a investičných nástrojov * prehľadná znalosť súvisiacej legislatívy * matematické a analytické zručnosti * zručnosti v oblasti portfólio manažmentu a risk manažmentu. Profil sociálnych a osobnostných kompetencií : * komunikačné zručnosti * tímová spolupráca * komplexné a koncepčné myslenie * spoľahlivosť a zodpovednosť * zmysel pre etické správanie * samostatnosť * precíznosť * schopnosť rýchlo sa učiť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Iné možnosti práce