Sestra na Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Informácie o pracovnom mieste

2221014 - Sestra bez špecializácie

Pracovná oblasť: Zdravotníctvo

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na danom oddelení, spolupráca v tíme ďalšieho ošetrovateľského personálu.
Plnenie úlohy podľa pokynov nadriadeného.
Pracovné miesto je vhodné aj pre absolventa.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Pracovný čas: 06:00 - 18:00

Zmennosť: nepretržitá

Nočná práca: Áno

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 304 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: - uvádzaná mzda je informatívna a jej konečná výška závisí od dĺžky uznanej praxe a špecializácie uchádzača,
- mzdové zvýhodnenie za prácu v zdraviu škodlivom prostredí
- mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (nad rámec Zákonníka práce) a nedeľu 100 %,
- mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
- týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
- možnosť sústavného vzdelávania, podpora nemocnice pri rozširovaní kvalifikácie,
- odmeny pri pracovných a životných jubileách, odchodoch na starobný dôchodok, prípadne skoršie ukončenie pracovného pomeru pred nástupom na starobný dôchodok,
- príspevok na DDS,
- možnosť stravovania v zamestnaneckej prevádzke v areáli nemocnice s finančným príspevkom zamestnávateľa zo sociálneho fondu,
- zľavy pri poskytovaní platenej zdravotnej starostlivosti (aj pre rodinných príslušníkov),
- zľavy v nemocničných lekárňach,
- ďalšie výhody – dôraz na zlepšovanie pracovného prostredia a silný kolektív, organizácia spoločenských podujatí (teambuildingové aktivity kolektívov FNsP Žilina v rámci športových podujatí (napr. Beachvolejbalový turnaj zdravotníkov, Beh zdravia žilinskej nemocnice, Bowlingový turnaj a individuálne akcie jednotlivých oddelení), Mikuláš pre zamestnancov a ich deti, odmeňovanie sestier pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier), vážime si prácu každej sestry, čo vieme oceniť i formou odmeny v prípade dokázateľných zásluh a práce na danom pracovisku


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: bez požiadavky na odbornú prax

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi)
tímová práca

Osobnostné predpoklady: empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavkyPožadujeme vzdelanie v zmysle príslušných právnych predpisov, potrebné pre výkon práce na pozíciu SESTRA. Špecializácia v príslušnom odbore vítaná, nie je podmienkou. K žiadosti o prijatie do zamestnania pripojte profesijný životopis a súhlas na spracovanie osobných údajov podľa GDPR. Ďalšie: • Spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, zdravotná spôsobilosť (preukazuje sa lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania), • odborná spôsobilosť (preukazuje sa dokladom, osvedčením či certifikátom o získaní požadovaného vzdelania alebo odbornou praxou alebo dokladom o uznaní dokladov o vzdelaní; odbornú spôsobilosť na výkon daného zdravotníckeho povolania bližšie ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení – ďalej len „nariadenie o odbornej zdravotníckej spôsobilosti“), • bezúhonnosť podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti alebo podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (preukazuje sa výpisom z registra trestov), • registrácia v príslušnej komore (pri sestrách je to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek). Osobnostné predpoklady empatia, príjemné vystupovanie, trpezlivosť, spoľahlivosť, láskavý prístup k pacientom. Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem a prejavenú dôveru.

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Pozícia / odvetvie: Zdravotníctvo a farmácia / Dojička / Zdravotná sestra
Dátum zverejnenia: 03.05.2024

Iné možnosti práce