Informácie o pracovnom mieste

2422004 - Špecialista pre rozvoj podnikateľských a investičných činností

Pracovná oblasť: Samospráva

Počet voľných miest: 1

Náplň práce:
* zabezpečuje a zodpovedá za prípravu, tendrovanie a následne realizáciu investičných akcií,

* vypracovanie návrhov nákladov na materiálno-technické zabezpečenie, opravy a údržbu, dodávateľské opravy a investície ako aj spracovanie finančného plánu opráv a investícií,

* zabezpečuje prevádzkyschopnosť a bezpečný technický stav budov, ich estetický vzhľad, vrátane priľahlých pozemkov a komunikácií,

* zabezpečuje podpornú činnosť pre plynulú prevádzku nehnuteľností po technickej stránke,

* zabezpečuje a kontroluje odstraňovanie závad podľa konkrétnych požiadaviek, vád zo ZoD

* administratívne zabezpečuje, spracováva, realizuje prieskum trhu, výber dodávateľa,

* komunikuje s dotknutými organizáciami, vypracováva stanoviská k žiadostiam iných organizácií,

* pripravuje a prerokováva zmluvy na pripravované akcie,

* objednávanie opráv a revízií a zastrešuje dohľad nad opravami v objektoch,

* dohliada na súlad objednávok s faktúrami, včasné a kvalitné vypracovanie požadovaných podkladov k fakturácii, kontroluje správnosť fakturácie so skutočne realizovanými prácami a dodávkami,

* zabezpečuje koordináciu činností interných zamestnancov a externých dodávateľov pri výkone rôznych druhov prác a revíznych činností,

* zabezpečuje aktualizáciu pasportizácie budov

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 600 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - stavebné inžinierstvo - 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Prax: aspoň 3 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov

Osobnostné predpoklady: praktické myslenie

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike

Pozícia / odvetvie: Štátna a verejná správa / Referent
Dátum zverejnenia: 08.02.2024

Iné možnosti práce