Referent pre správu sociálnych sietí

Informácie o pracovnom mieste

2432004 - Špecialista sociálnych sietí

Pracovná oblasť: Obchod, marketing a reklama

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: • zabezpečuje kreatívu pre sociálne siete a ďalšie komunikačné nástroje mesta Nitra
• spravuje účty mesta Nitra na sociálnych sieťach (navrhovanie, tvorba, finalizácia, zverejňovanie a vyhodnocovanie obsahu pre Facebook, Instagram a ďalšie)
• vedie štatistiky
• tvorí, implementuje a kontroluje marketingový proces v online prostredí, podieľa sa na tvorbe komunikačných kampaní mesta Nitra, ktoré aj koordinuje (komplexné kampane)
• zabezpečuje propagáciu mesta Nitra v prostredí služieb ako YouTube, Google, mestskej mobilnej aplikácie a ďalších podľa nariadenia vedúceho pracovníka
• aktívne sa podieľa na tvorbe obsahu na vyššie uvedených online platformách a to na textovej, grafickej, zvukovej i obrazovej zložke (práca s multimédiami – úprava fotografií, audio / videoprodukcia pre rôzne social media formáty)
• zabezpečuje platenú reklamu a propagáciu v online prostredí, najmä na vyššie uvedených platformách, zodpovedá za nastavovanie a vyhodnocovanie online kampaní
• vyhľadáva, navrhuje a spracúva námety na tvorbu obsahu v online prostredí
• podieľa sa na spracúvaní podnetov od občanov v online prostredí, odpovedá na komentáre a správy na sociálnych sieťach a ďalších online platformách
• sleduje aktuálne trendy v oblasti online marketingu

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Pracovný čas: 07:00 - 15:00
07:15 - 16:45
07:15 - 13:45

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 399 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 2 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavkySchopnosti a odborné znalosti: • skúsenosť s tvorbou kreatívnych konceptov a obsahu pre komunikačné kampane, vrátane portfólia vlastných výstupov, ktoré uchádzať odprezentuje na osobnom pohovore • skúsenosti so správou sociálnych sietí (Facebook, Instagram) – najmenej 2 roky • skúsenosti so správou účtov na YouTube, TikTok, Threads a iných platformách výhodou • social media reporting • zmysel pre vizuálnu komunikáciu • skúsenosť s tvorbou a postprodukciou fotografií a videí pre sociálne siete • znalosť video editačných a grafických programov výhodou (Adobe, Canva) • dokonalá znalosť slovenského jazyka, angličtina na komunikatívnej úrovni Osobnostné predpoklady a zručnosti - občianska bezúhonnosť - vysoká odolnosť voči stresu - schopnosť kultivovane a nekonfliktne komunikovať - koncepčné a analytické myslenie - kreativita - spoľahlivosť, precíznosť - samostatnosť - ochota pracovať v tíme - občianska bezúhonnosť - proaktivita Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s: - motivačným listom - profesijným životopisom - čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania - čestným vyhlásením o bezúhonnosti - písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dátum a miesto podania žiadostí: Kandidáti na funkciu „referent pre správu sociálnych sietí“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „VK OKaP – sociálne siete - neotvárať“ najneskôr dňa 26.02.2024 na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlú elektronicky na e-mail: email Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti do e-mailovej schránky zamestnávateľa. Informácia pre uchádzačov: V prípade, že spĺňate požiadavky a máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, reagujte a zašlite požadované doklady. S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime. Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor. Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Nitra

Pozícia / odvetvie: Marketing, reklama, PR / Obchod / Referent
Dátum zverejnenia: 08.02.2024

Iné možnosti práce