IT projektový manažér

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.04.03.2024

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce


Ivanská cesta, Bratislava, Slovensko


Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

Podieľaj sa na tvorbe stratégie, riadení a koordinovaní projektov IT oddelenia. Ponúkame ti možnosť využiť svoje skúsenosti a plnú podporu členov tímu pri dosahovaní cieľov.

Hlavná náplň práce:

 • príprava projektových plánov a zabezpečenie ich plnenia na základe požiadaviek,
 • riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu a externých dodávateľov,
 • pravidelné reportovanie stavu projektov a vypracovávanie analýz,
 • tvorba špecifikácii pre Verejné Obstarávanie,
 • identifikácia a riadenie rizík,
 • zodpovednosť za dodanie výsledkov do užívania užívateľom.

Projekty ktorým sa budeš venovať:

Zavedenie platformy Digitalizácie zvozu.

 • zabezpečenie kompletného riadenia aktivít nevyhnutných pre výkon zvozovej činnosti v odpadovom hospodárstve mesta Bratislava a okolitých oblastí.
 • komplexná evidencia širokého spektra údajov, zmlúv, zberných nádob, stanovíšť, vozidiel, pracovníkov, harmonogramov, plánov a aktivít. Evidencia bude integrovaná v rámci portfólia rôznorodých informačných systémov napr. systém evidencie miestnych daní a poplatkov, ekonomický systém rôzne mobilné aplikácie a web služby.
 • údaje budú okrem evidencie spracúvané aj v Plánovacom module za účelom automatizovanej tvorby plánov zvozu odpadov a súvisiacich prevádzkových činností.
 • vytvorené plány budú vďaka takmer 150 vozidlám a  pracovníkom každodenne vykonané v teréne, kde modul Fleet management cez IoT na vozidlách bude zbierať telemetrické údaje o prevádzke vozidla, štýle jazdy a potvrdených obsluhách zberných nádob skenovaním RFID.

Všetky zozbierané údaje budú v platforme automatizované a použité pre zvyšovanie efektivity tak, aby OLO už čoskoro dokázalo vykonať 8.5 milióna obslúh za kalendárny rok alebo 16.17 obsluhy každú minútu.

Implementácia CRM Service desk platformy v prostredí MS365.

CRM Service desk bude primárnym nástrojom pre oddelenie služieb zákazníkom, oddelenie zvozu a oddelenie plánovania. Slúžiť bude na správu zákazníckych požiadaviek, sledovanie plnenia a dodržiavanie SLA na požiadavkách.

 • do CRM zabezpečíš migráciu “papierovej” formy a implementáciu firemných procesov a prevádzkových aktivít súvisiacich s výkonom zvozu.
 • okrem migrácie existujúcich procesov budú v  CRM vytvárané aj úplne nové procesy napr. Obchodné prípady a potenciálny zákazníci. Tým vznikne Elektronický workflow naprieč oddeleniami a kompetenciami.

CRM sa stane aj integračnou platformou, ktorá bude zlučovať údaje týkajúce sa zákazníkov na jednom mieste pre uľahčenie ich správy. Najdôležitejšie integrácie budú na platformu Digitalizácie zvozu, OLO Web, zákaznícke konto a na Magistrátne systémy.Ponúkaný plat

2813 EUR

Upresnenie platových podmienok

2813 €/mesiac Mesačná odmena vo výške 2813€ sa skladá zo základnej zložky mzdy 2250 €/mes. + osobné prémie 563 €/mes. (25% základnej zložky mzdy po skúšobnej dobe) + 13. a 14. plat

Benefity a ďalšie výhody

práca v stabilnej a perspektívnej spoločnosti


13. plat vo výške 50 % priemerného mesačného zárobku


14. plat vo výške 100 % priemerného mesačného zárobku


príspevok do III. piliera - DDS


odmeny pri pracovných a životných jubileách


ročná odmena za hospodársky výsledok


každoročná valorizácia základnej mzdy


vybrané mzdové zvýhodnenia za sobotu a nedeľu nad rámec Zákonníka práce


nadštandardný príspevok na stravovanie


dovolenka naviac


karta MultiSport


sociálna výpomoc pri zložitých životných situáciách


psychologické poradenstvo

ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy: https://www.olo.sk/profil-spol...Termín nástupu do práce

dohodou (ASAP)

Termín ukončenia výberového konania

7.3.2024

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Informácie pre uchádzača

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu prosíme zaslať životopis na email adresu kontaktnej osoby. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu.

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na:
https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2023/08/1_Informacna-povinnost_vyberove-konanie.pdfPožiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie

stredoškolské s maturitou

Všeobecne požadované znalosti

 • komunikačné, prezentačné a manažérske zručnosti
 • schopnosť prevziať zodpovednosť, schopnosť prinášať inovatívne prístupy a riešenia
 • prax s prácou s databázovými systémami a riešeniami na privátnom cloude
 • znalosti a skúsenosti s projektovým riadením podľa štandardov PMP, PRINCE2 – certifikácia výhodou
 • znalosť MS365 najmä Sharepoint, Dynamics, Power Automate, Power BI
 • základná znalosť ZP a zákonov z oblasti BOZP
 • znalosť MS Office - Excel, Word, Internet (mail, www) - úroveň pokročilý
 • Anglický jazyk na komunikačnej úrovni
 • skúsenosti s programovaním alebo tvorbou skriptov výhodou
 • skúsenosti s IOT alebo PLC výhodou
 • skúsenosti s Verejným obstarávaním výhodou
 • vodičský preukaz skupiny B
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestovVhodné pre absolventov

Nie

Informácie o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO a. s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta. Naším poslaním je zabezpečovať kvalitné a efektívne služby v oblasti zberu, odvozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu. Jednou z priorít spoločnosti je aj dlhodobý program na podporu triedeného zberu.

Zozbieraný komunálny odpad, ktorý už nie je možné inak zužitkovať je termicky zneškodňovaný v Zariadení na energetické využívanie odpadu. Moderná technológia ZEVO umožňuje z tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní odpadu, vyrobiť elektrinu a zo škvary, ktorá je produktom spaľovania, vyseparovať druhotné suroviny (sklo, železné a neželezné kovy) pri najvyššej možnej minimalizácii dopadu technológie na životné prostredie.


Adresa

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava
Slovenská republika


Kontaktné údaje

Diana Cehulová


Reaguj na ponuku