Informácie o pracovnom mieste

2634999 - Psychológ inde neuvedený

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Psychológ v centre pre deti a rodiny vykonáva predovšetkým odborné činnosti na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samostatnej alebo v špecializovanej samostatnej skupine v CDR: odbornú diagnostiku, pomoc pri zvládnutí osobnostnej krízy dieťaťa, psychologickú starostlivosť, rehabilitačnú činnosť, psychoterapiu.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 40.0

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Zdravotne znevýhodneného

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - 77 Psychologické vedy

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna

Všeobecné spôsobilosti: pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)

Osobnostné predpoklady: empatia

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Dom sv. Jozefa - Centrum pre deti a rodiny

Pozícia / odvetvie: Psychológ
Dátum zverejnenia: 10.06.2024

Iné možnosti práce