Hlavný účtovník

Informácie o pracovnom mieste

2411001 - Hlavný účtovník

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Samostatné a komplexné vedenie ekonomickej a účtovnej agendy, vedenie podvojného účtovníctva obce (vrátane fakturácie, inventarizácie a pod.), podľa platných predpisov, zostavovanie účtovných závierok, daňových priznaní a finančných výkazov, zabezpečenie účtovných termínov, pravidelný reporting v oblasti účtovníctva, záverečný účet obce a výročná správa obce, rozpočet obce (vypracovanie podkladov, spracovanie zmien, sledovanie čerpania), evidencia účelových prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, dotácie a ich zúčtovanie a vyúčtovanie pod.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: Benefity podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niekotrých zamesntnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ( príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, vyššia výmera dovolenky)


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: finančná a ekonomická gramotnosť
analyzovanie a riešenie problémov

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
spoľahlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Strečno

Pozícia / odvetvie: Hlavný účtovník / Účtovník
Dátum zverejnenia: 01.07.2024

Iné možnosti práce