Informácie o pracovnom mieste

5321001 - Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Vykonáva komplexnú rannú a večernú hygienickú očistu, dodržiavanie denného režimu prijímateľov, vykonáva nácvik bežných denných činností, podieľa sa na realizácií individuálnych plánov prijímateľov, vedie predpísanú agendu spojenú s výkonom služby počas nepretržitej prevádzky, napomáha rozvíjať spoločenský a kultúrny život prijímateľov.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, potvrdenie o praxi, zdravotná spôsobilosť (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 3 mesiace) – len v prípade úspešného uchádzača, súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR), pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to :
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2.dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4.štátne občianstvo, 5.pohlavie, 6.číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7.meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 35.0

Zmennosť: trojzmenná

Nočná práca: Áno

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: príspevok na stravu


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Certifikáty: kurz opatrovania - osvedčenie v rozsahu min. 220 hodín

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť
tímová práca

Osobnostné predpoklady: trpezlivosť
spoľahlivosť
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

Pozícia / odvetvie: Služby / Sociálne služby / Au-pair / Domáca opatrovateľka
Dátum zverejnenia: 18.03.2024

Iné možnosti práce