Lekár chirurg

Informácie o pracovnom mieste

2212017 - Chirurg

Pracovná oblasť: Zdravotníctvo

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Vykonáva diagnostiku a liečbu ochorení na chirurgickej ambulancii v rozsahu konzervatívnej a chirurgickej liečby, nevyžadujúcej hospitalizáciu, v súlade s dosiahnutým špecializačným štúdiom a dosiahnutými certifikovanými činnosťami. Vykonáva dispenzarizáciu pacientov podľa platnej legislatívy.
Pri predpise liečiv sa riadi zásadami racionálnej farmakoterapie a podľa aktuálneho Ministerského usmernenia o predpise liečiv.
Ako vedúci pracovník dohliada a organizuje prácu pridelenej zdravotnej sestry a sanitárnej pracovníčky v súčinnosti s námestníčkou pre ošetrovateľstvo.
Dbá na šetrné zaobchádzanie s vybavením pracoviska, s dôrazom na prístrojové vybavenie.
Vedie záznamy o vykonaných vyšetreniach, vrátane dispenzarizačnej starostlivosti, v elektronickej i písomnej forme, ktoré sa archivujú podľa archivačného poriadku.
Na požiadanie informuje pacienta a príbuzných o skutočnostiach súvisiacich s ochorením.
Vykonáva vyšetrenia v rámci komerčných aktivít a v rámci PZS podľa dodaného rozpisu.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovný čas: 07:00 - 15:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 3 000 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Ponúkané výhody: - k základnej zložke mzdy pripadá aj pohyblivá zložka mzdy,
- práca v príjemnom zmodernizovanom prostredí,
- podpora sústavného vzdelávania a osobnostného rozvoja,
- sebarealizácia,
- možnosť využitia ďalších zdravotníckych služieb v poliklinickom zariadení,
- príspevky zamestnávateľa na stravu a doplnkové dôchodkové poistenie,
- úprava pracovnej doby podľa dohody.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 1 rok

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word - elementárna

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť
pozornosť
spoľahlivosť
trpezlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

KRANKAS s.r.o.

Pozícia / odvetvie: Zdravotníctvo a farmácia / Lekár
Dátum zverejnenia: 10.04.2024

Iné možnosti práce