Informácie o pracovnom mieste

2634006 - Školský psychológ

Pracovná oblasť: Zdravotníctvo

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Psychologické poradenstvo pre žiakov a pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a
vzdelávacích problémov s dôrazom na ich duševné zdravie.
- Vyhľadávanie problémových žiakov z hľadiska školského, poznávacieho, osobnostného, emocionálneho a
sociálneho vývinu.
- Psychologická starostlivosť o nadaných žiakov a s tým súvisiaca psychologická diagnostika.
- Psychologická starostlivosť o žiakov s problémami v učení, s poruchami správania, o žiakov
nachádzajúcich sa v krízových životných situáciách a s tým súvisiaca psychologická diagnostika.
- Psychologický výber žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a sledovanie ich ďalšieho
školského vývinu.
- Psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii, pri voľbe povolania.
- Príprava a realizácia terapeutických a reedukačných programov, programov na rozvoj osobnosti a
medziľudských vzťahov.
- Poradensko-konzultačná pomoc pedagogickým zamestnancom orientovaná na využívanie psychologických
poznatkov vo výchovnom a vzdelávacom procese.
- Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce školy.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Zmennosť: pružná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 800 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: anglický vysoká – vysoká C1 a C2

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Súkromná základná škola EISB, Radničné námestie 4, Bratislava

Pozícia / odvetvie: Zdravotníctvo a farmácia / Psychológ
Dátum zverejnenia: 18.05.2024

Iné možnosti práce