Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Špecialista - technik BOZP pre holding PPA CONTROLL

PPA CONTROLL, a.s.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce


Vajnorská 137, Bratislava, Slovensko


Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

- zabezpečovanie plnenia legislatívnych požiadaviek v Skupine PPA CONTROLL,
- stanovenie bezpečnostných pravidiel a pokynov súvisiacich s vykonávanými činnosťami na jednotlivých útvaroch a pracoviskách spoločností Skupiny PPA CONTROLL,
- metodické usmerňovanie pracovníkov,
- zisťovanie, posudzovanie a hodnotenie nebezpečenstiev, rizík a ohrození, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť na pracoviskách a v rámci pracovnej skupiny,
- zisťovanie, posudzovanie a hodnotenie zdrojov a príčin vzniku pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb z povolania, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií,
- vypracovávanie internej a externej dokumentácie v oblasti BOZP a PO, vedenie príslušných záznamov,
- komunikáciu so štátnymi orgánmi,
- vykonávanie výchovy a vzdelávania pracovníkov,
- kontrolovanie stavu pracovísk, dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek (predpisov, pravidiel, smerníc, a pod.), prideľovania a používania OOPP, vykonávania preventívnych lekárskych prehliadok, dodržiavania podmienok odbornej spôsobilosti na prácu, funkcie a spoľahlivosti ochranných, zabezpečovacích a havarijných systémov,
- predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP a PO na pracoviskách, rozborov a analýz zamestnávateľovi


Ponúkaný plat

1600 - 1900 EUR

Upresnenie platových podmienok

K mzde prináleží ďalšia zložka v hodnote 350€ za koordinačné práce v dcérskych spoločnostiach.
Finálna výška mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností úspešného kandidáta (+ 20 % variabilná zložka, 350€ koordinačná zložka, 13. plat).

Benefity a ďalšie výhody

- práca v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou,
- plne hradené stravné lístky,
- príspevok na dopravu,
- príspevok na DDS,
- flexibilný pracovný čas,
- deň zdravia, športový deň,
- deň voľna navyše pri svadbe,
- príspevok pri narodení dieťaťa,
- deň voľna pre rodičov prváčikov v 1. deň školského roka,
- karta MULTISPORT,
- podniková chata v Štrbe,
- jazykové vzdelávanie,
- odborné vzdelávanie.


Termín nástupu do práce

asap

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Informácie pre uchádzača

- bezpečnostný technik,
- technik požiarnej ochrany,
- interný audítor ISO 45001,
- vysoká znalosť legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP a PO,
- znalosť požiadaviek vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk (stredne pokročilý - B2)

Znalosti

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word

Vhodné pre absolventov

Nie

Vodičský preukaz

skupina: B

Vodičský preukaz

skupina: B