Technik BOZP/ Health and Safety Technician - zástup, WHS

Job information

BOZP oddelenie hľadá kolegu na pozíciu Technika BOZP, aby podporoval zamestnancov v distribučnom a návratovom centre v Seredi.
Pozícia je obsadzovaná na obdobie zástupu počas rodičovskej dovolenky.
Hľadáme bezpečnostného technika a technika OPP, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a zohráva kriticky dôležitú úlohu pri podpore funkcie WHS v našom vývoznom sklade (FC). Úspešný kandidát musí byť skúsený, inovatívny, praktický, aktívne orientovaný na zákazníka, s mimoriadnym citom pre bezpečnosť, so schopnosťou identifikovať, koordinovať, riadiť a neustále sa zlepšovať v oblasti bezpečnosti, mať schopnosť zaangažovať partnerov v rámci prevádzky.
Key job responsibilities
Kľúčové úlohy a zodpovednosti zahŕňajú:
Pomoc Manažérovi WHS pri zabezpečovaní plnenia výkonov v oblasti BOZP, OPP spoločne s osobnými, tímovými a funkčnými cieľmi, riadenie a/alebo organizovanie školiacich programov pre kritické témy FC WHS.
Príprava denných ranných porád, CEE WHS virtuálnych stretnutí, audity.
Kontrola stavu pracoviska, riešenie nedostatkov s manažérom/tím lídrom.
Práca s internými systémami Austin, Gensuite.
Podpora pri kampaniach a aktivitách týkajúcich sa BOZP.
Akékoľvek iné opodstatnené úlohy.


A day in the life
Hodinová sadzba: 8.50€/hod
Priemerná mesačná mzda 1859€ v hrubom
Za v priemere 168 hodín mesačne so základnou hodinovou mzdou 8 € plus až 20% bonus za dochádzku a 8.5% ročný bonus vyplácaný dvakrát ročne (za splnenia podmienok).

We are open to hiring candidates to work out of one of the following locations:

Sered, SVK

Generally required knowledge:


- Preukázateľne disponuje úrovňou porozumenia legislatívy BOZP.
- Je držiteľom osvedčenia "Bezpečnostný technik"
- Ovláda anglický jazyk aspoň na úrovni B1.Preferred qualifications:
- Kvalifikácia/skúsenosti v súvislosti s BOZP a s OPP.
- Je držiteľom osvedčenia "Technik požiarnej ochrany".
- Ovláda anglický jazyk na úrovni B2/C1.


Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build. Protecting your privacy and the security of your data is a longstanding top priority for Amazon. Please consult our Privacy Notice (https://www.amazon.jobs/en/privacy_page) to know more about how we collect, use and transfer the personal data of our candidates.

Company information

Company characteristics:

At Amazon.com, we're working to be the most customer-centric company on the Earth. To get there, we need exceptionally talented, bright, and result driven people.

Amazon opened a center in Slovakia in 2011 creating over 1000 new jobs till today. The new center is operated by Amazon /Slovakia/ s.r.o. and is located at
Twin City Tower( Mlynské Nivy 10). Currently there are divisions like Vendor Contact Management, Financial Operations, Payroll, Listing Specialists, Catalog, Amazon Media Group, Mass Vendor Recruitment and more. We even have virtual roles with possibility to work from home.

Area of operation:

Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá

Adress:

Amazon Europe
Mlynské Nivy 10
82109 Bratislava
Slovenská republika

Contact information:


Position / industry: Civilná ochrana a bezpečnosť / Zdravotníctvo a farmácia / Technik BOZP
Dátum zverejnenia: 02.03.2024

Iné možnosti práce