Vedúca sestra/ sestra- manažérka oddelenia

Informácie o pracovnom mieste

1342003 - Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra

Pracovná oblasť: Zdravotníctvo

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Organizácia, plánovanie, koordinovanie a kontrola ošetrovateľského procesu v rámci oddelenia, vrátane tvorby špecifických individuálnych ošetrovateľských postupov a plánov starostlivosti o pacienta

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 24

Pracovný čas: 07:00 - 15:30

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: Zverejnené na webe zariadenia (www.olup-prednahora.sk).


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Všeobecné spôsobilosti: organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
tímová práca

Ďalšie požiadavky- Tarifný plat v kategórii sestra, pričom základná zložky je stanovená podľa odbornej spôsobilosti a započítaných rokov odbornej praxe v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej - starostlivosti v platnom znení. - Motivačné zložky (odmeny) v závislosti od odbornosti, výkonu a plnenia požiadaviek ústavu. - Nadštandardné zamestnanecké benefity párované s individuálnymi potrebami zamestnanca. - Možnosť odborného rastu. - Možnosť pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora

Pozícia / odvetvie: Zdravotníctvo a farmácia / Finančný manažér / Obchodný manažér / Zdravotná sestra
Dátum zverejnenia: 23.05.2024

Iné možnosti práce