Riadiaci pracovník (manažér) v logistike

Informácie o pracovnom mieste

1324008 - Riadiaci pracovník (manažér) v logistike

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 2

Náplň práce: Koordinácia s podnikovými tímami s cieľom ovplyvniť plán rozšírených nástrojov business intelligence a IVYSOFTWARE CRM na podporu podnikania.;
• spáva akreditívov týkajucích sa importu a exportu;
• vyvíjanie, vylepšovanie a udržiavanie súbory finančných/prevádzkových údajov a informačných panelov na monitorovanie výkonnosti a analýzu obchodných faktorov pomocou analytiky súvisiacej so štúdiom údajov Google ivf.;
• riadenie, realizácia, vrátane prípravy, a zúčtovania faktúr v súvislosti exportnými a importnými zmluvami;
• spracovávanie obchodných informácií v systémoch;
• zodpovednosť za kontrolu a poskytovanie referenčných údajov pre protistrany;
• zabezpečenie dokumentácie a dodržiavanie kontroly rizík;
• zodpovednosť za informácie pre nadriadených a kľúčových zamestnancov;
ň
• zodpovednosť za dodržiavanie obchodných procesov;
• zodpovednosť za rozvoj a udržiavanie vnútorných systémov a kontroly;
• zodpovednosť za zúčtovanie v stanovených termínoch, vrátane prípravy, odsúhlasenia a zúčtovania faktúr komoditných zmlúv;
• organizácia prepravy nákladu po celom svete; • príprava obchodných zmlúv a súvisiacej dokumentácie;
• komunikácia s klientmi;

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 40.0

Pracovný čas: 09:00 - 17:30

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 959 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Prax: 6 alebo viac rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Cudzí jazyk: ukrajinský vysoká – vysoká C1 a C2
anglický vysoká – vysoká C1 a C2

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Word - vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - vysoká

Ďalšie požiadavky• skúsenosti s fungovaním systému IVYSOFTWARE CRM, vrátane koordinácie s firemnými tímami s cieľom ovplyvniť plán rozšírenej business intelligence stratégie a nástrojov IVYSOFTWARE CRM na podporu podnikania; • skúsenosti s obchodnými procesmi kliník IVF, s výpočtom zisku potenciálnych partnerských kliník IVF, analýzy konkurencie kliník IVF a výpočtom cien prepravy a súvisiacich nákladov pre kliniky IVF; • skúsenosti s používaním systému Jira, Sales Navigator Linkedin; , • skúsenosti s manipuláciou s veľkým množstvom štruktúrovaných a neštruktúrovaných údajov s cieľom syntetizovať výsledky do prezentácie na úrovni vedúcich pracovníkov; • analytické zručnosti, prezentačné a komunikačné skúsenosti, schopnosť kreativity a hľadania nových riešení, schopnosť mať proaktívny prístup v pracovnom prostredí; • odborné skúsenosti s prácou v MS Office; , • skúsenosti so spoluprácou s obchodnými a marketingovými tímami pri vytváraní analytických nástrojov merajúcich návratnosť investícií do generovania potenciálnych zákazníkov; • základné znalosti z odvetvia reprodukčnej medicíny a porozumenie je výhodou, skúsenosti z digitálneho bankovníctva alebo energetického priemyslu sú vítané

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

ARK Cryo s. r. o.

Iné možnosti práce