Samostatný odborný referent Odboru usporiadania vlastníctva

 • Miesto práce:
  Búdková 36
  817 15 Bratislava
 • Ponúkaný plat (základná mzda):
  1270 EUR
  Zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov + osobný príplatok. Minimálny plat pri nástupe a počas 3 mesačnej skúšobnej doby. Konečná výška nástupného platu bude závislá od dĺžky započítanej praxe.
  Zobraziť viac
 • Druh pracovného pomeru:
 • Termín nástupu do práce:
  dohodou (ASAP)

Informácie o pracovnom mieste

Do nášho tímu hľadáme kolegyňu/kolegu na pozíciu Samostatný odborný referent Odboru usporiadania vlastníctva, ktorého hlavnou pracovnou náplňou bude:

- aktívne pracuje v komisiách zriadených k vykonaniu pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach a zastupuje v nich záujmy fondu a zúčastňuje sa na ich realizácii podľa zákona č. 330/1991 Zb.
- vypracováva a kontroluje stanoviská v konaniach o pozemkových úpravách centralizuje základné údaje o vlastníckych vzťahoch k poľnohospodárskym pozemkom vo vlastníctve SR a vedie prehľad o rozsahu pozemkov vlastníkov s neznámym pobytom a neznámych vlastníkov v rámci pozemkových úprav a konaniach ROEP
- pripravuje delimitačné protokoly na delimitáciu pozemkov a zabezpečuje opravu chýb v katastri nehnuteľností
- pripravuje dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením
- zabezpečuje agendu súvisiacu s vyhotovením mimosúdnych dohôd a stanovísk k opravám duplicitného vlastníctva podľa § 59 ods. 2c zák. č. 162/1995 /katastrálneho zákona/
- zabezpečuje vypracovávanie, kontrolu zmlúv o dielo potrebných ku konaniam podľa zákona č. 64/1997 Z. z. a predkladá zmluvy do ďalšieho kontrolného a schvaľovacieho procesu
- spolupracuje s okresnými úradmi, príslušnými odbormi správy majetku štátu, ako aj s právnickými osobami pri riešení vlastníckych vzťahov k pozemkom
- vedie a upresňuje písomnú a mapovú evidenciu pozemkov v správe a nakladaní fondu

Benefity a ďalšie výhody:

- práca v stabilnej inštitúcii a v dobrom kolektíve
- benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy
- 5 dní dovolenky nad rámec ZP
- pohyblivá pracovná doba
- sick days
- po zaučení možnosť homeofficu
- teambuilding
- podpora kariérneho rastu a odborného vzdelávania
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Informácie pre uchádzača:

Zástup počas dlhodobej PN

Vopred ďakujeme všetkým kandidátom za zaslanie životopisov.
Pozvaní na pracovný pohovor budú len kandidáti, ktorí vyhovujú kritériám.

Všeobecne požadované znalosti:

- Aktívna znalosť štátneho jazyka slovom a písmom
- Schopnosť rýchleho riešenia problémov
- Zodpovednosť, zmysel pre detail
- Flexibilita, samostatnosť
- Chuť učiť sa novým veciam
- Bezúhonnosť
- Zdravotná spôsobilosť
- Odbornosť, schopnosť vzdelávania sa v danej oblasti
- GIS - základy
- Fabasoft- základy
- Vodičský preukaz B – aktívny vodičPožiadavky na zamestnanca

 • Minimálne požadované vzdelanie:
  vysokoškolské II. stupňa
 • Jazykové znalosti:
  Slovenský jazyk
 • Vodičský preukaz:
  B

Znalosti:

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word

Informácie o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti:

SPF je právnická osoba ( neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľností vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Oblasť pôsobenia:

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Adresa:

Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36
81715 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
www.pozfond.sk

Kontaktné údaje:

Adela Priputenová
Búdkova 36, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81715, Slovenská republika

Pozícia / odvetvie: Administratívny pracovník / Geodét / Lesník / Poľnohospodársky inžinier, agronóm
Dátum zverejnenia: 11.06.2024

Iné možnosti práce