Orange predajca Bratislava

 • Miesto práce:
 • Ponúkaný plat (základná mzda):
  1100 - 2100 EUR
  Priemerná mzda na pozícií v regióne 1700 EUR.
  Zobraziť viac
 • Druh pracovného pomeru:
 • Termín nástupu do práce:
  dohodou (ASAP)

Informácie o pracovnom mieste

- Staneš sa odborníkom na naše služby a zariadenia.
- S našimi zákazníkmi budeš konzultovať ich požiadavky, zabezpečíš starostlivosť o ich potreby a vyberieš pre nich najlepšie riešenie.
- Pracovné prostredie, v ktorom budeš pracovať je rušné a dynamické.
- Budeš sa neustále učiť novým zručnostiam a nasávať nové informácie, k dispozícií dostaneš všetku potrebnú pomoc z centrály Orange Slovensko, aby si mohla/mohol vykonávať svoju prácu plnohodnotne.

Benefity a ďalšie výhody:

Svoju výplatu si ovplyvníš ty sama/sám. Z čoho sa skladá?
* základná/fixná mzda
* individuálna časť mzdy- tú môžeš ovplyvniť svojim prístupom k práci, klientom a kolegom
* variabilná časť mzdy- môže tvoriť aj viac ako polovicu tvojej výplaty v závislosti od toho, aká/ý si úspešná/ý v predaji

- Okrem bežnej výplaty máš možnosť zapojiť sa do rôznych motivačných súťaži a tak získať ďalšiu finančnú odmenu.
- Poskytneme ti paušál, ako sa patrí na telekomunikačného operátora- s neobmedzenými volaniami, SMS a veľkým množstvom dát
- Budeš mať možnosť využívať naše služby (internet a TV) s výraznými zľavami; zvýhodnené paušály môžu mať aj tvoji rodinní príslušníci.
- Poskytneme ti bezplatné úvodného školenia, kde ťa naučíme všetko o našich službách a produktoch a navyše ťa budeme priebežne školiť v oblasti predajných zručností.
- Poskytneme ti možnosť získať MultiSport kartu aby si sa mohol udržiavať v dobrej fyzickej kondícií.

Informácie pre uchádzača:

Odoslaním žiadosti o prijatie do zamestnania v spoločnosti Vilsson, s.r.o. , so sídlom Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: 46248731, (ďalej len "Spoločnosť") v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v znení neskorších predpisov (ďalej len "Nariadenie") beriem na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená spracúvať moje osobné údaje uvedené v osobnom dotazníku, v priloženom životopise, motivačnom liste a prípadne inom dokumente zaslanom Spoločnosti v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem, na účel výberového konania na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem. Doba spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je do ukončenia výberového konania na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem. Zároveň vyhlasujem, že som sa oboznámil a som si vedomý všetkých svojich práv stanovených v Nariadení, zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a ostatných platných právnych predpisoch na ochranu osobných údajov, ktoré sú uvedené na webovej stránke https://www.orange.sk/orange-slovensko/tlacove-centrum/suhlasy-obchodni-zastupcovia

Všeobecne požadované znalosti:

- Chuť pracovať a záujem učiť sa.
- Ak máš predchádzajúce skúsenosti s predajom a prirodzený záujem o nové technológie, je to výhoda.
- Začleníš sa do kolektívu- nebudeš sa báť opýtať, ak ti nebude niečo jasné (sme tu pre teba), zároveň však budeš pripravená/ý pomôcť v budúcnosti aj ty.
- Budeš presná/ý a dochvíľna/y
- Nečakáme, že budeš vedieť hneď všetko, stačí, že budeš mať chuť učiť sa a po zaškolení sa staneš plnohodnotným členom/členkou tímu, ktorý/á zodpovedá za svoje výsledky a prináša hodnoty.

Požiadavky na zamestnanca

 • Minimálne požadované vzdelanie:
  stredoškolské s maturitou
 • Vhodné pre absolventov:
  Áno

Informácie o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti:

Sme obchodným partnerom spoločnosti Orange, ktorá je vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou a najväčším mobilným operátorom na Slovensku

Oblasť pôsobenia:

Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi

Adresa:

N - Point s.r.o.
Záhradnícka 153
82108 Bratislava
Slovenská republika
www.npoint.sk

Kontaktné údaje:

Patrik Mihalovič
Záhradnícka 153, Bratislava, 82108, Slovenská republika
Tel: 0918609355

Pozícia / odvetvie: Obchod / Obchodník, predajca / Odborný predajca
Dátum zverejnenia: 03.07.2024

Iné možnosti práce