samostatný odborný referent úseku a investicií a stavebného poriadku

Informácie o pracovnom mieste

3112001 - Stavebný technik kontroly kvality, laborant

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - komplexná činnosť v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu, pozemných komunikácií a cestnej dopravy. Spracúvanie metodických postupov v oblasti územného plánovania a priestorov;
- prehľad v legislatíve - znalosť platných právnych predpisov v predmetnej oblasti v územnej samosprávy;
- prax v odbore vítaná;
Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis; súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Zmennosť: jednozmenná

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Prax: bez požiadavky na odbornú prax

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Podbrezová

Pozícia / odvetvie: Laborant / Odborný referent / Referent / Stavebný technik / Technik
Dátum zverejnenia: 13.08.2023

Iné možnosti práce