Profesionálny náhradný rodič

Informácie o pracovnom mieste

5311003 - Profesionálny náhradný rodič

Počet voľných miest: 3

Náplň práce: Zamestnanec centra poskytujúci starostlivosť určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí.
Vzdelanie: min. maturita. Požiadavky: kladný vzťah k deťom, tímová práca, rodinné zázemie, podpora rodiny, flexibilita, kreativita, schopnosť zvládať záťaž, záujem ďalej sa vzdelávať.
Doklady, ktoré je potrebné predložiť do VK č. 07/2022: - žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu, - kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - kópia certifikátu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, - kópia výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, - výpis z registra trestov manžela, - písomný súhlas partnera na výkon PNR, - doklad prípadne čestné prehlásenie preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky o BOZPS, - profesijný štruktúrovaný životopis, - motivačný list, - čestné prehlásenie o pravdivosti údajov, - čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, - písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania.
Na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí budú spĺňať všetky požiadavky a zašlú požadované doklady.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 40

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 955 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: maďarský stredná - pokročilá B1 a B2
slovenský stredná - pokročilá B1 a B2

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
analyzovanie a riešenie problémov
rozhodovanie

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
trpezlivosť
spoľahlivosť
empatia
komunikatívnosť

Ďalšie požiadavkyCertifikát o absolvovaní prípravy na výkon náhradnej starostlivosti.


Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Komárno

Pozícia / odvetvie: Profesionálny rodič
Dátum zverejnenia: 30.09.2023

Iné možnosti práce