Špecialista environmentu /starostlivosť o prieseky/

Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE)01.08.2021

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce

Bratislava, Okres Nitra

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

• Kontrolovať dodržiavanie metodických postupov, tvoriť pracovné postupy a koncepcie
• Spolupracovať s príslušnými útvarmi prevádzok, správ a iných kooperujúcich útvarov
• Riešiť a spolupracovať pri vybavovaní vstupov na pozemky, povolení v zmysle legislatívy k predmetu činnosti útvaru
• Podporovať tvorbu stratégie a metodiky starostlivosti o prieseky, výruby a orezy v súlade s platnou legislatívou SR a kontrolovať jej realizáciu
• Kontrolovať kvalitu vykonaných prác a dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov v náväznosti na príslušnú legislatívu v oblasti životného prostredia
• Spracovávať, aktualizovať a pripomienkovať pracovné postupy a riadiacu dokumentáciu v oblasti environmentu v súlade s legislatívou
• Posudzovať projektovú dokumentáciu – časti environmentu - nových, alebo rekonštruovaných stavieb vrátane účasti na kolaudáciách a kontrolných dňoch
• Pripomienkovať dodávateľské zmluvy v oblasti environmentu – výruby/orezy
• Poskytovať poradenstvo, školenie a vzdelávanie interných zamestnancov a dodávateľov v oblasti environmentu
• Vydávať vyjadrenia a stanoviská k činnostiam realizovaných skupinou ZSE a E.ON SK v oblasti environmentu – starostlivosť o prieseky
• Pripravovať články a rôzne materiály a akcie na podporu osvety a prevencie v oblasti environmentu v spolupráci s tímom komunikácie
• Spracovávať reporty v oblasti environmentu – starostlivosť o prieseky pre interné potreby skupiny ZSE a E.ON SK a pre potreby legislatívy (hlásenia, evidencie, správy...)
• Zabezpečovať administratívu a zastupovať spoločnosť pri správnych konaniach súvisiacich s povoleniami vyplývajúcimi z legislatívy v oblasti environmentu – starostlivosť o prieseky
• Zúčastňovať sa procesu likvidácie odpadov z orezov a výrubov z prevádzok skupiny ZSE a E.ON SK
• Riadiť šetrenia mimoriadnych udalostí a ekologických havárií v zmysle legislatívy a interných predpisov
• Konzultovať a koordinovať riešenia mimo vlastný útvar


Ponúkaný plat

1200 EUR

Upresnenie platových podmienok

od 1200 EUR v závislosti do skúseností kandidáta + 20% VO (ročná)

Benefity a ďalšie výhody

• Stabilná práca v medzinárodnej spoločnosti
• Fond pracovného času 37,5 hod. týždenne
• Silný sociálny program
• Finančné príspevky pri narodení dieťaťa, pracovnom výročí, či životnom jubileu
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• Osobný účet – finančné prostriedky určené na Vašu regeneráciu 1050 EUR brutto ročne
• 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• Široká ponuka interných a externých školení
• Športové kluby a podujatia pre Vás aj Vašu rodinu
• Nadštandardné lekárske prehliadky
• Zľavy u vybraných dodávateľov tovarov a služieb


Termín nástupu do práce

dohodou

Termín ukončenia výberového konania

23.6.2021

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Informácie pre uchádzača

Výška základnej mzdy je na úrovni od 1200 EUR brutto a bude závisieť od konkrétnych odborných znalostí a skúseností.
K uvedenej mzde prináleží výkonnostná odmena 20% pri 100 % plnení ukazovateľov.
Žiadosti zasielajte do: 23.06.2021

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie

stredoškolské s maturitou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk (stredne pokročilý - B2)

Iné znalosti

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint

Všeobecne požadované znalosti

Ďalšie požiadavky:
*Veľmi dobré komunikačné a organizačné schopností
*Koncepčné myslenie a prezentačné zručností
*Skúsenosť z oblasti ochrany životného prostredia

Požadovaná prax: Ochrana ŽP - enviroment


Vodičský preukaz

skupina: B

Vodičský preukaz

skupina: B