Riaditeľ školy, Základná škola s materskou školou v Stankovanoch

30.06.2021 Obec Stankovany
Miesto práce: Slovensko
okres Ružomberok
Stankovany
č.d. 133
03492

Ružomberok
Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo, Vrcholový manažment; Riaditeľ školy, Výkonný riaditeľ
Ponúkaný plat (základná mzda): 1285 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2021
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1285 € mesačne

Dátum nástupu:
1. 9. 2021

Dátum pridania ponuky:
8. 6. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:
8. 6. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Náplň (druh) práce
Riaditeľ školy
Základná škola s materskou školou v Stankovanoch.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon pracovnej činnosti učiteľa
základnej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2020
Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancoch
 splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou
atestáciou
 bezúhonnosť
 zdravotná spôsobilosť
 ovládanie štátneho jazyka
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 overené kópie dokladov o vzdelaní
 potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
 profesijný štruktúrovaný životopis
 písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy
(v rozsahu maximálne 4 strany)
 preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte
do 22.07.2021 na adresu: Obec Stankovany, Stankovany 133, 034 92 Stankovany
( rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke )
Obálku označte heslom „ VK ZŠ s MŠ Stankovany „
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované
predpoklady, oznámený písomne.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Stankovany
133, Stankovany, 03492
Tel: +421908156522