Referent oddelenia výstavby a majetku

04.06.2021 Mesto Trebišov
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Okres Trebišov; Trebišov
Pozícia / odvetvie: Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): 819 EUR
Zamestnanec bude odmeňovaný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnanec bude zaradený do 7. platovej triedy a do platového stupňa podľa počtu rokov praxe. Zamestnancovi obce, ktorý zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy, patrí zvýšenie tarifného platu o 15 %. Po zapracovaní osobný príplatok.
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 2

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Rámcová náplň práce na oddelení výstavby a majetku:
• výkon preneseného výkonu štátnej správy – stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, úrad ochrany prírody a krajiny, úrad ochrany ovzdušia, štátny fond rozvoja bývania,
• zabezpečuje územné plánovanie a rozvoj,
• zabezpečuje, organizuje, riadi kontroluje prípravu a realizáciu stavieb a stavebných prác,
• vykonáva a zodpovedá za činnosti spojené s riešením dopravného urbanizmu, infraštruktúrou a inžinieringom,
• vykonáva a zodpovedá za činnosti spojené s úlohou cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, majetkovo-právne usporiadanie vlastníctva majetku, obstarávanie a vyraďovanie majetku, správu, údržbu a opravu majetku, poistenie majetku a poistné udalosti, starostlivosť o kultúrne pamiatky a ich ochranu, proces hospodárenia a nakladania s majetkom, dodávku a spotrebu energií a médií, správu verejných priestranstiev, starostlivosť o vojnové hroby, správu mestského parku.

Informácie pre uchádzača:

• Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom a písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte najneskôr do stredy 15. júna 2021 na adresu: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e - mail: galgoczy @ trebisov.sk.

• Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.
Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

• Prax min. 5 rokov,
• občianska bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• skúsenosť s prácou v samospráve výhodou,
• znalosť platných právnych predpisov z oblasti územnej samosprávy a štátnej správy,
• skúsenosti so stavebným dozorom výhodou,
• flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť
• samostatnosť,
• schopnosť pracovať v stresových situáciách,
• Počítačové znalosti