Hlavný účtovník s praxou vo výrobnej spoločnosti, húževnatosťou, odbornosťou a manažérskymi zručnosťami.

12.05.2021 PROPLUSCO spol.s r.o. Agentúra je členom asociácie personálnych agentúr Slovenska  
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Žilinský kraj; Okres Liptovský Mikuláš
Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo, Vrcholový manažment; Finančný kontrolór, Hlavný účtovník, Mzdový účtovník, Účtovník, Vedúci oddelenia
Ponúkaný plat (základná mzda): od 1500 € v závislosti od skúsenosti kandidáta
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Detailná pracovná náplň obsahuje: 
• Tvorba finančnej stratégie, politiky a postupov spoločnosti a dohľad nad ich realizáciou s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu a rast
   spoločnosti
• Reprezentácia organizácie na rokovaniach s obchodnými partnermi, spolupráca s audítormi a s finančnými a daňovými orgánmi štátnej
   správy. Komunikácia s finančnými inštitúciami a obchodnými partnermi spoločnosti
• Zodpovednosť za dosahovanie stanovených finančných cieľov spoločnosti
• Manažovanie činnosti tímu v rámci oddelenia
• Komunikácia s top manažmentom spoločnosti
• Rozhodovanie o financovaní rôznych činností spoločnosti a o spôsoboch nakladania s finančnými prostriedkami, riadenie finančných
   tokov spoločnosti
• Analýza finančných ukazovateľov spoločnosti
• Tvorba finančného rozpočtu, kalkulácie, plánovanie predaja
• Zabezpečovanie aktuálnych správ o stave finančných zdrojov a o výsledkoch podnikového hospodárenia
• Spolupracuje s inými výrobnými sekciami a ostatnými oddeleniami podniku pri plnení úloh
• Spolupracuje pri podnikových projektoch
• Evidencia a účtovanie interných dokladov
• Sledovanie a kontrola saldokonta
• Spracovanie dochádzky
• Spracovanie miezd/príprava podkladov, mesačné výkazy (SP,ZP), kontrola a nahlasovanie pracovných pomerov, kontrola a nahlasovanie
   PN
• Ročné zúčtovanie dane z príjmov, Hlásenie o vyúčtovaní dane
• Sledovanie a príprava - splátkové kalendáre/pravidelné platby
• Spracovanie ročnej uzávierky (uzavretie účtovných operácií daného roku, vykonanie inventarizácie dlhodobého finančného majetku,
  dokladová inventarizácia bankových účtov, dlhodobého a krátkodobého majetku, záväzkov z obchodného styku, dokladová
  inventarizácia pôžičiek zamestnancov)
• Príprava poznámok, Výročnej správy a DP PO
• Spolupráca pri príprave Valného zhromaždenia

Benefity a ďalšie výhody:

Práca v stabilnej spoločnosti, ktorá sa veľmi dynamicky modernizuje.
Práca v tíme s vysokým stupňom otvorenosti, motivácie a proaktivity.
Možnosť budovať oddelenie a meniť interné procesy spoločnosti.
Práca v prostredí, ktoré implementuje veľké množstvo procesných inovácii, inovatívnych výrobných technológii a moderných riadiacich prístupov.

Informácie pre uchádzača:

Zaslaním môjho životopisu a motivačného listu, resp. inej dokumentácie beriem na vedomie, že spoločnosť PROPLUSCO spol. s r. o. bude spracúvať moje osobné údaje na účely uskutočnenia výberového konania a obsadenia uverejnenej pracovnej pozície vhodným kandidátom, a teda za účelom sprostredkovania zamestnania.

Súčasne beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú zdieľané so spoločnosťou, pre ktorú sa uvedená pracovná pozícia obsadzuje.

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia.

Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov https://proplusco.sk/ochrana-osobnych-udajov-gdpr

Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Viac pracovných pozícií nájdete na https://proplusco.sk/praca?utm_source=profesia&utm_medium=recru&utm_campaign=2018-ponukaweb

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Jazykové znalosti: Anglický jazyk (začiatočník - A2)
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

- Vedomosti a skúsenosti z oblasti účtovníctva
- Znalosť účtovných a daňových predpisov
- Samostatnosť pri práci s informáciami
- Zodpovednosť
- Schopnosť pracovať v tíme a pre tím
- Diskrétnosť
- Komunikatívnosť
- Zmysel pre detail
- Precíznosť
- Flexibilita
- Organizačné a riadiace schopnosti
- Znalosť procesov výrobných spoločností
- Znalosť informačných/účtovných systémov
- Správa „Master data“
- Účtovný štandard
- Základy štruktúr financovania
- Znalosť daňovej legislatívy
- Základy korporátného práva