Redaktor/domáci šoubiznis

24.06.2022 Bratislava Zoznam, s.r.o.

Poslať ponuku priateľovi

Kontaktné údaje

Doplňujúce informácie

  • Súhlasím, aby spoloční prevádzkovatelia Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36029076 a Kariera.sk, s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36615242 uchovali a spracovali emailové adresy na účely informovania o vhodnej pracovnej ponuke, a to počas doby nevyhnutnej na vybavenie informácie, nie však dlhšie ako jeden mesiac. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely administratívneho a technického servisu. Nebude dochádzať k prenosu údajov do tretích krajín. Tento súhlas je možné odvolať písomne na adrese spoločnosti Zoznam, s.r.o. alebo emailom na kariera@firma.zoznam.sk. Bez poskytnutia údajov nie je možné využívať vyššie uvedené služby.

  • Úplné znenie informácií o spracovaní osobných údajov vrátane informácie o právach dotknutej osoby je uvedené v Podmienkach spracovania osobných údajov na kariera.sk