Aktuálna ponuka práce (1)VITALITA n.o. LEHNICE

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti: poskytovania zdravotnej starostlivosti: 1. ambulantná a ústavná starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a v odbore všeobecné lekárstvo 2. poskytovanie procedúr liečebnej rehabilitácie 3. ústavná starostlivosť v lôžkovom zariadení ODCH 4. ústavná starostlivosť v Špecializovanej nemocnici v odbore FBLR 4. ošetrovateľské služby v Dome ošetrovateľskej starostlivosti 5. ambulancia všeobecného lekára poskytovania sociálnych služieb: opatrovateľské služby organizovanie spoločného stravovania starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby zariadenie pre seniorov