Práca Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (0)

EURES (European Employment Services) je európska sieť koordinovaná ELA (Európsky orgán práce), ktorej cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska. EURES poskytuje bezplatné služby uchádzačom, ktorí si hľadajú pracovné uplatnenie v Európe aj európskym zamestnávateľom, hľadajúcim pracovnú silu v rámci týchto krajín. Na Slovensku sieť EURES pôsobí od 1. mája 2004. Služby sú dostupné na všetkých 46 úradoch práce prostredníctvom EURES poradcov a kontaktných osôb. EURES ponúka svojim klientom databázu overených voľných pracovných miest v rámci celej Európy, informácie o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, o situácii na európskom trhu práce, registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, profesionálne poradenstvo pri tvorbe životopisu a uchádzaní sa o prácu vo vybranej krajine ako aj informácie o finančnej podpore pracovnej mobility. www.eures.sk www.eures.europa.eu www.europeanjobdays.eu