Firma momentálne nemá zverejnené žiadne ponuky

Aktuálna ponuka práce (0)Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied

Ústav vykonáva základný a aplikovaný výskum v oblasti materiálového inžinierstva a strojárstva: Materiálové inžinierstvo je orientované na prípravu špeciálnych kovových materiálov najmä kompozitov, kovových pien, nanoštruktúrnych materiálov a intermetalických zliatin modernými technológiami ako sú tlaková infiltrácia, plazmové nástreky, usmernená kryštalizácia taveniny, depozitné metódy spojené s lisovaním, prášková metalurgia, nanotechnológie a pod., ako aj na výskum ich fyzikálnych a mechanických vlastností na základe poznania zákonitostí štruktúry. V oblasti strojárstva sa ústav zameriava najmä na aplikovanú mechaniku tuhých a poddajných telies - s dôrazom na výskum pretvárania pružného a pružno-plastického kontinua vrátane kompozitov, teóriu hluko- a vibroizolácie, akustoelasticitu, dynamickú analýzu strojových agregátov, nedeštruktívne testovanie a prevádzkovú únavovú životnosť konštrukcií.

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied

Adresa:
Dúbravská cesta 3484/9
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
84513
Slovenská republika
Web:
Telefón:
Počet zamestnancov:
70
Oblasť pôsobenia:
Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
IČO:
00490750
DIČ:
2020798835

Charakteristika spoločnosti

Ústav vykonáva základný a aplikovaný výskum v oblasti materiálového inžinierstva a strojárstva: Materiálové inžinierstvo je orientované na prípravu špeciálnych kovových materiálov najmä kompozitov, kovových pien, nanoštruktúrnych materiálov a intermetalických zliatin modernými technológiami ako sú tlaková infiltrácia, plazmové nástreky, usmernená kryštalizácia taveniny, depozitné metódy spojené s lisovaním, prášková metalurgia, nanotechnológie a pod., ako aj na výskum ich fyzikálnych a mechanických vlastností na základe poznania zákonitostí štruktúry. V oblasti strojárstva sa ústav zameriava najmä na aplikovanú mechaniku tuhých a poddajných telies - s dôrazom na výskum pretvárania pružného a pružno-plastického kontinua vrátane kompozitov, teóriu hluko- a vibroizolácie, akustoelasticitu, dynamickú analýzu strojových agregátov, nedeštruktívne testovanie a prevádzkovú únavovú životnosť konštrukcií.

Pracovné ponuky firmy

Firma aktuálne nemá zverejnené žiadne ponuky.