Práca Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. (0)

Medzi najvýznamnejšie činnosti našej spoločnosti sa zaraďuje výstavba dopravnej infraštruktúry priemyselných parkov, nákupných centier, čerpacích staníc pohonných hmôt, kruhových objazdov a križovatiek, výstavba parkovacích plôch a riešenie statickej dopravy. V oblasti dopravných stavieb sa zameriavame aj na výstavbu, rekonštrukciu, údržbu ciest a miestnych komunikácií asfaltovým kobercom. Medzi významné stavebné činnosti, v ktorých spoločnosť v posledných rokoch dosahuje veľmi dobré výsledky patrí aj stavba chodníkov, pamätníkov, bezbariérových prístupov, budovanie parkovísk, námestí, dlažobných plôch a spevnené plochy rodinných domov.