banner

Práca Sociálna poisťovňa (9)

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Za podmienok ustanovených v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení poskytuje poistencom dávky vyplývajúce z určených druhov poistenia. Sociálna poisťovňa spravuje Centrálny informačný a ponukový systém (CIPS), prostredníctvom ktorého sporiteľ/žiadateľ o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia dostáva všetky ponuky na dôchodok od poisťovní a dôchodkových správcovských spoločností z jedného zdroja.
  • €od 1 200 EUR/mesiac
30.05.2023
  • €od 2 500 EUR/mesiac
30.05.2023
  • €od 1 100 EUR/mesiac
25.05.2023
  • €od 2 000 EUR/mesiac
24.05.2023
  • €od 2 000 EUR/mesiac
24.05.2023

Posudkový lekár

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
  • €od 2 323 EUR/mesiac
24.05.2023
  • €od 1 500 EUR/mesiac
24.05.2023
  • €od 1 500 EUR/mesiac
24.05.2023
  • €od 2 000 EUR/mesiac
24.05.2023