banner

Práca Sociálna poisťovňa (6)

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Za podmienok ustanovených v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení poskytuje poistencom dávky vyplývajúce z určených druhov poistenia. Sociálna poisťovňa spravuje Centrálny informačný a ponukový systém (CIPS), prostredníctvom ktorého sporiteľ/žiadateľ o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia dostáva všetky ponuky na dôchodok od poisťovní a dôchodkových správcovských spoločností z jedného zdroja.

Lektor KaIB

Bratislava
  • €od 1 800 EUR/mesiac
19.06.2024
  • €od 1 800 EUR/mesiac
19.06.2024
  • €od 1 800 EUR/mesiac
19.06.2024
  • €od 1 700 EUR/mesiac
19.06.2024

Posudkový lekár

Košický kraj
  • €od 2 735 EUR/mesiac
19.06.2024
  • €od 1 400 EUR/mesiac
19.06.2024