Firma momentálne nemá zverejnené žiadne ponuky

Aktuálna ponuka práce (0)SOAR, spol. s r.o.

Stavebná, obchodná a realitná spoločnosť - SOAR spol. s r. o. a následne SOAR Sk a.s. pôsobí stabilne na trhu viac ako 20 rokov. Počas svojej existencie zrealizovala cez 350 stavebných zákaziek najmä v sektore pozemných stavieb a to najmä: - rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, škôl, domovou sociálnych služieb, úradov a iných rôznych objektov. - novostavby bytových domov, telocviční, hál, priemyselných objektov a ďalšie.... Ročný priemerný obrat v stavebnej výrobe činí cca 8 mil. eur/rok za posledných 10 rokov. Priemerný počet pracovníkov s ktorými spoločnosť permanentne pracuje je na úrovni 25 zamestnancov THP a cca 30 pracovníkov v zmluvnom vzťahu a taktiež veľké množstvo ďalších zmluvných partnerov - poddodávateľov. Naša spoločnosť počas svojej existencie vždy hospodárila s kladným hospodárskym výsledkom bez dlhov a nedoplatkov s bežnej podnikateľskej činnosti. Spoločnosť počas svojej existencie nikdy nedlhovala finančné prostriedky na mzdách pre svojich pracovníkov. Spoločnosť má vytvorené vnútropodnikové pravidlá smernice a usmernenia, ktorými sa riadia všetci pracovníci spoločnosti pri plnení pracovných úloh. Všetky procesy v spoločnosti podliehajú prísnym kritériam certifikácie manažérstva kvality ISO 9001:2016, environmentálneho manažérstva ISO 14001:2016, manažérstva bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ISO 18001:2009, manažérstva kvality v projektoch ISO 10006:2004 a v neposlednom rade manažérstvo proti korupcii ISO 37001:2016. Spoločnosť má zrealizované množstvo stavieb pre svojich spokojných zákazníkov a mnohé z nich získali ocenenia či ďakovné uznania napr. cena Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za bytové domy, významné ocenenie "Diamant slovenského biznisu 2014" a iné.

SOAR, spol. s r.o.

Adresa:
Pri Rajčianke 49
Žilina
010 01
Slovenská republika
Web:
Telefón:
Počet zamestnancov:
30
Oblasť pôsobenia:
Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
IČO:
36380041
DIČ:
2020097508

Charakteristika spoločnosti

Stavebná, obchodná a realitná spoločnosť - SOAR spol. s r. o. a následne SOAR Sk a.s. pôsobí stabilne na trhu viac ako 20 rokov. Počas svojej existencie zrealizovala cez 350 stavebných zákaziek najmä v sektore pozemných stavieb a to najmä: - rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, škôl, domovou sociálnych služieb, úradov a iných rôznych objektov. - novostavby bytových domov, telocviční, hál, priemyselných objektov a ďalšie.... Ročný priemerný obrat v stavebnej výrobe činí cca 8 mil. eur/rok za posledných 10 rokov. Priemerný počet pracovníkov s ktorými spoločnosť permanentne pracuje je na úrovni 25 zamestnancov THP a cca 30 pracovníkov v zmluvnom vzťahu a taktiež veľké množstvo ďalších zmluvných partnerov - poddodávateľov. Naša spoločnosť počas svojej existencie vždy hospodárila s kladným hospodárskym výsledkom bez dlhov a nedoplatkov s bežnej podnikateľskej činnosti. Spoločnosť počas svojej existencie nikdy nedlhovala finančné prostriedky na mzdách pre svojich pracovníkov. Spoločnosť má vytvorené vnútropodnikové pravidlá smernice a usmernenia, ktorými sa riadia všetci pracovníci spoločnosti pri plnení pracovných úloh. Všetky procesy v spoločnosti podliehajú prísnym kritériam certifikácie manažérstva kvality ISO 9001:2016, environmentálneho manažérstva ISO 14001:2016, manažérstva bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ISO 18001:2009, manažérstva kvality v projektoch ISO 10006:2004 a v neposlednom rade manažérstvo proti korupcii ISO 37001:2016. Spoločnosť má zrealizované množstvo stavieb pre svojich spokojných zákazníkov a mnohé z nich získali ocenenia či ďakovné uznania napr. cena Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za bytové domy, významné ocenenie "Diamant slovenského biznisu 2014" a iné.

Pracovné ponuky firmy

Firma aktuálne nemá zverejnené žiadne ponuky.

Firma aktuálne nemá zverejnené žiadne ponuky. Ponuky podobných firiem: