STAŇTE SA ČLENOM NÁŠHO TÍMU

Najväčšou hodnotou sú pre nás zamestnanci. Za bezpečným a stabilným prenosom elektriny nie sú len moderné technológie, ale najmä špičkoví ľudia. Zakladáme si na tom, aby pre nás pracovali tí najlepší z najlepších.

Stať sa súčasťou nášho tímu znamená pracovať pre spoľahlivého a stabilného zamestnávateľa. Zamestnancom dávame možnosť realizovať sa, podporujeme vzdelávanie, osobnostný a kariérny rozvoj. Energetický systém sa mení a dynamizuje. V SEPS pribúdajú výzvy a priestor na sebarealizáciu pre energetikov, ale aj odborníkov na biznisové analýzy, IT, stratégie či financie a obchod.

Čím nás môžete najviac zaujať na pracovnom pohovore?

  • hovorí za Vás odborná kvalifikácia a skúsenosti, ale vážime si aj dravých absolventov
  • máte zmysel pre zodpovednosť
  • chcete pracovať pre veľkú spoločnosť, ste tímový hráč
  • slová lojalita a pracovitosť sa s Vami prirodzene spájajú

Budeme radi, ak k Vašej žiadosti o prácu v SEPS pripojíte:

  • životopis
  • motivačný list
  • certifikáty a potvrdenia o absolvovaných odborných kurzoch a vzdelávaniach

Ešte niečo o nás

Slovenská elektrizačná prenosová sústava pôsobí od roku 2002 ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike. Garantujeme bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, zabezpečujeme cezhraničný prenos elektriny a sme zodpovední za presné meranie prenesenej elektriny. Pri našej činnosti kladieme dôraz na ochranu životného prostredia.

Máme energiu na správnom mieste. Buďte súčasťou silného a spoľahlivého tímu SEPS.