Aktuálna ponuka práce (1)S.D.A. s.r.o.

S.D.A. s.r.o. SLOVENSKÁ je firma pôsobiaca v oblasti priemyselnej automatizácie od roku 2000. Od roku 2008 po prepuknutí ekonomickej kríze sme sa zamerali na rozšírenie produktového portfólia s dôrazom na poskytnutie komplexných riešení pre zákazníkov v rôznych priemyselných odvetviach. Výsledkom toho je partnerstvo s ďalšími spoločnosťami, ako je Paul Vahle s trolejovými systémami a zberačmi, káblovými bubnami ako aj OPLC systémy UNITRONICS. Ďalšie rozšírenie smerovalo na ponuku bezpečnostných komponentov, robotických riešení pomocou KAWASAKI robotov. Od začiatku roku 2013 jedným z našich najnovších partnerov v priemyselnej výpočtovej techniky je Nemecká firma Janz Tec. Začiatok tohto partnerstva posúva portfólio našich výrobkov a činností smerom k širším priemyselným aplikáciam v oblasti riadenia, monitoringu a zberu dát (SCADA systémom). Naším zámerom je byť významný partner v automatizácii pre celý rad priemyselných podnikov.