Dobre fungujúce mesto sa nezaobíde bez odvozu a zhodnocovania odpadu. OLO sa zasa nezaobíde bez spoľahlivých ľudí. Za vašu prácu vám ponúkame zázemie stabilnej a perspektívnej spoločnosti, ktorá si svojich zamestnancov a zamestnankyne váži a vie ich patrične oceniť. Viete, čo je dôkazom, že sme v OLO spokojní? Viac ako polovica zamestnancov je s nami vyše desať rokov!

O nás

Mestský podnik OLO a.s. stabilne pôsobí na trhu 30 rokov. Poslaním spoločnosti je zhodnocovať odpad a zabezpečovať kvalitné služby v oblasti jeho zberu a odvozu. Chceme sa stať lídrom strednej Európy v efektívnom nakladaní s odpadmi a využívaním inovatívnych riešení. Aktuálne máme v spolupráci s hlavným mestom spustených niekoľko projektov, ktoré vedú k cirkulárnej ekonomike. S projektom KOLO sme získali ocenenie Via Bona Slovakia od Nadácie Pontis, ktorá už 22 rokov oceňuje firmy za zodpovedné podnikanie, filantropiu a projekty hodné sledovania. Stali sme sa víťazom kategórie Zelená firma.

S projektom KOLO, najväčším centrom opätovného použitia na Slovensku, dávame nepotrebným veciam druhý život. Za prvého pol roka fungovania sme privítali viac ako 80 000 návštevníkov a spoločne sme predišli vzniku viac ako 100 ton odpadu. Súčasťou KOLO je aj dielňa - opravovňa a HUB cirkulárnych myšlienok.
Vďaka technológii ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu) vyrábame z tepla vznikajúceho pri spaľovaní odpadu elektrickú energiu a teplo, ktoré dodávame do bratislavských domácností. Odpadová energia nahrádza fosílne palivá a posilňuje nezávislosť hlavného mesta od zemného plynu, čím sa výrazne znižuje produkcia emisií CO2 pri výrobe tepla.

Plánujeme aj výstavbu vlastného zariadenia na zhodnotenie zeleného záhradného a kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.

Ďalšie zaujímavé projekty, na ktorých pracujeme:

Zber kuchynského odpadu, vďaka ktorému sa zvyšky z kuchyne menia na substrát na zlepšenie kvality pôdy a zelenú energiu.
Zber vianočných stromčekov v drevených ohrádkach a ich opätovné využitie, pri ktorom sa menia na nábytok alebo na kompost.
Modernizácia ZEVO, po ktorej bude energeticky účinnejšie a ekologickejšie a veľkým prínosom bude aj jeho ekonomické posilnenie.