Práca O.K. company s.r.o. (1)

Spoločnosť O.K. company s.r.o. je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou produktov a služieb pre najväčších partnerov na slovenskom trhu. Našou prioritou je adresná ponuka pre každého nášho zákazníka a riešenie jeho individuálnych potrieb. Zákazníkovi prinášame prezentáciu výhodných produktov a odborné poradenstvo.