Aktuálna ponuka práce (1)NET WORTH, s.r.o.

Hlavnou činnosťou spoločnosti NetWorth s.r.o je poradenská a marketingová činnosť. NetWorth, s.r.o. vypracováva marketingové stratégie pre rôzne typy klientov. Spolupracuje s akademickou obcou na riešení výskumných problémov v podnikovej oblasti je to malá spoločnosť, ktorej majiteľmi sú skúsení podnikatelia z výrobno-distribučného prostredia a ktorá má zároveň úzke prepojenie na akademickú obec.