Firma momentálne nemá zverejnené žiadne ponuky

Aktuálna ponuka práce (0)Národný onkologický ústav v Bratislave

Národný onkologický ústav (ďalej len „NOÚ“) je špecializovaná nemocnica zameraná na poskytovanie komplexnej zdravotnej onkologickej starostlivosti v rozsahu špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a intenzívnej zdravotnej starostlivosti v príslušných medicínskych odboroch. Poskytujeme komplexnú onkologickú starostlivosť na najvyššej odbornej úrovni a vykonávame konziliárnu činnosť v onkológii pre onkologické pracoviská na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“); poskytujeme preventívnu starostlivosť. Metodicky vedieme, koordinujeme, sledujeme a vyhodnocujeme odbornú úroveň poskytovania onkologickej starostlivosti na celom území SR a za tým účelom NOÚ pôsobí ako koordinačné centrum onkologickej starostlivosti v SR. Pri zložitých diagnostických a liečebných postupoch poskytujeme odborné služby ostatným onkologickým pracoviskám v SR, ako aj iným odborným klinikám a oddeleniam, ktoré sa starajú o onkologických pacientov. Sústreďujeme a spracovávame informácie a štatistické podklady pre potreby riadiacej, organizačnej a metodickej činnosti spoločnosti, ako hlavného koordinátora onkologickej starostlivosti v SR. Podieľame sa na vedecko-výskumnej činnosti, výchove vedeckých pracovníkov, klinickom skúšaní a spolupráci v tejto oblasti s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Národný onkologický ústav v Bratislave

Adresa:
Klenová 1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83310
Slovenská republika
Telefón:
Počet zamestnancov:
999
Oblasť pôsobenia:
Činnosti nemocníc
IČO:
00165336
DIČ:
2020830108

Charakteristika spoločnosti

Národný onkologický ústav (ďalej len „NOÚ“) je špecializovaná nemocnica zameraná na poskytovanie komplexnej zdravotnej onkologickej starostlivosti v rozsahu špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a intenzívnej zdravotnej starostlivosti v príslušných medicínskych odboroch. Poskytujeme komplexnú onkologickú starostlivosť na najvyššej odbornej úrovni a vykonávame konziliárnu činnosť v onkológii pre onkologické pracoviská na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“); poskytujeme preventívnu starostlivosť. Metodicky vedieme, koordinujeme, sledujeme a vyhodnocujeme odbornú úroveň poskytovania onkologickej starostlivosti na celom území SR a za tým účelom NOÚ pôsobí ako koordinačné centrum onkologickej starostlivosti v SR. Pri zložitých diagnostických a liečebných postupoch poskytujeme odborné služby ostatným onkologickým pracoviskám v SR, ako aj iným odborným klinikám a oddeleniam, ktoré sa starajú o onkologických pacientov. Sústreďujeme a spracovávame informácie a štatistické podklady pre potreby riadiacej, organizačnej a metodickej činnosti spoločnosti, ako hlavného koordinátora onkologickej starostlivosti v SR. Podieľame sa na vedecko-výskumnej činnosti, výchove vedeckých pracovníkov, klinickom skúšaní a spolupráci v tejto oblasti s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Pracovné ponuky firmy

Firma aktuálne nemá zverejnené žiadne ponuky.