Práca Mgr. Kamil Líška, súdny exekútor (1)

Exekútorský úrad vykonáva činnosť podľa Exekučného poriadku, vymáhanie pohľadávok od dlžníkov.