Práca Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátený názov: MTS a.s. (0)

Dodávka tepla, elektriny, plynu, vody. Spoločnosť sa zaoberá najmä: Výrobou a dodávkou tepla. Správou a údržbou bytového a nebytového fondu. Realizáciou opravy a údržby stavieb. Montážou, rekonštrukciou, opravami a údržbou vyhradených technických zariadení. Vodoinštalatérstvom a kúrenárstvom