Práca Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. (0)

Mäsokombinát NORD SVIT, spol. s r.o. bol založený v roku 1936. Počas svojej vyše 50- ročnej histórie sa spoločnosť úspešne rozvíjala a stala sa jedným z významných výrobných podnikov v okrese Poprad. Spoločnosť Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., tak ako aj iné, žije zo záujmu zákazníkov o svoje výrobky. Preto sa snažíme o to, aby sme potreby našich zákazníkov uspokojovali lepšie ako naša konkurencia. Orientáciou na cieľové skupiny a hľadaním ich potrieb si zákazníkov chceme nielen udržať, ale taktiež získať nových, ktorí nám umožnia ďalej sa rozvíjať.
Firma aktuálne nemá zverejnené žiadne ponuky.