Práca Košický samosprávny kraj (4)

Košický samosprávny kraj vznikol v roku 2002 zriaďovacou listinou zo zákona o samospráve vyšších územných celkov.