Práca JESEŇ ŽIVOTA, n.o. (1)

JESEŇ ŽIVOTA, n. o. je neštátne zariadenie pre seniorov, ktoré prináša na Slovensko vyšší štandard sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb. Seniorská rezidencia je určená tým, ktorí chcú žiť plnohodnotný a aktívny život i v seniorskom veku. Je rozumným a vhodným riešením ako zabezpečiť naozaj kvalitnú a zodpovedajúcu starostlivosť a komfort pre ľudí v seniorskom veku. JESEŇ ŽIVOTA, n. o., spĺňa kritéria najvyšších životných štandardov z hľadiska opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj z hľadiska komfortu bývania, ktoré u nás prijímatelia sociálnych služieb určite ocenia. Komplexnú 24 hodinovú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť vykonáva v našom zariadení odborný personál, ktorý je certifikovaní a zaručuje tú najlepšiu starostlivosť pre prijímateľov sociálnych služieb. Naši prijímatelia sociálnych služieb majú podávanú denne pestrú a vyváženú stravu, ktorú ocenia, keďže strava tvorí neodmysliteľnú zložku ich pevného zdravia. Toto všetko Vám ponúka JESEŇ ŽIVOTA, n. o.

Údržbár

Okres Kežmarok
  • €od 900 EUR/mesiac
05.06.2024