Aktuálna ponuka práce (1)Jakub Ilavský, s. r. o.

Naša spoločnosť Jakub Ilavský, s.r.o. je jednou z najmodernejších mäsospracujúcich spoločností na území SR. Sme stredne veľká rodinná firma zaoberajúca sa spracovaním bravčového a hovädzieho mäsa a výrobou mäsových výrobkov. Výroba sleduje a prísne dodržiava úrovne hygienických parametrov stanovených Európskou úniou a príslušnou hlavou Potravinového kódexu SR. Pre dosiahnutie čo najväčšej kvality produkovaných výrobkov má firma zavedený a aplikovaný kontrolný systém HACCP, ako i medzinárodný systém kvality ISO 9001:2008. Spoločnosť distribuuje svoje výrobky do obchodnej siete predaja rýchloobrátkového tovaru v Slovenskej republike ako aj cez vlastné maloobchodné predajne mäsa.