Práca G 3 Plus, s.r.o. (0)

Spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. Považská Bystrica. G 3 Plus, s.r.o. vznikla zápisom do OR SR dňa 30. 01. 2001. Svojou činnosťou sa prednostne zameriava na výkon strážnej a technickej služby, prevádzku SRP /Stredisko registrácie poplachov/ a prevádzku výjazdových skupín v rámci celej SR. Od 22. 07. 2004 je držiteľom certifikátu EN STN ISO 9001:2000. Tento certifikát následne úspešne obhájila v procese recertifikačného auditu spoločnosťou BVQI v júli 2005. Od 02. 08. 2006 získala certifikáty ISO 14001:2004 - systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001:1999.V súčasnom období rieši komplexne úlohy na úseku ochrany majetku a osôb s teritoriálnou pôsobnosťou v rámci celého Slovenska. Sídlo spoločnosti je v Považskej Bystrici a na zabezpečenie bezproblémového plnenia činností vo vyššie uvedenom rozsahu má vytvorené samostatné prevádzky v mestách Prievidza, Trenčín, Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno, Prešov, Bratislava.