Firma momentálne nemá zverejnené žiadne ponuky

Aktuálna ponuka práce (0)Dobrý Pastier n.o.

Centrum pre deti a rodiny v Jelke, podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrade detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dobrý Pastier n.o.

Adresa:
Hlavná 159/2
Jelka
92523
Slovenská republika
Telefón:
0903416244
Počet zamestnancov:
14
Oblasť pôsobenia:
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
IČO:
36084115
DIČ:
2021423855

Charakteristika spoločnosti

Centrum pre deti a rodiny v Jelke, podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrade detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pracovné ponuky firmy

Firma aktuálne nemá zverejnené žiadne ponuky.