Firma momentálne nemá zverejnené žiadne ponuky

Práca DIAFAN, s.r.o. (0)

Spoločnosť DIAFAN s.r.o bola založená v júni 2002 dvoma konateľmi, pričom v roku 2004 sa tento počet zredukoval na jedného konateľa. Úspešne pôsobíme v oblasti elektrotechnického priemyslu a máme široký záber podnikateľských aktivít. V súčasnosti vykonávame projektovanie, montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie ) elektrických zariadení po preverení odbornej spôsobilosti, technickou inšpekciou Ministerstva vnútra SR, na tieto hlavné predmety činnosti : - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, - objekty s nebezpečenstvom výbuchu, - bleskozvody - výroba el. zariadení - el. rozvádzače v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu, - elektrické požiarne signalizácie, - projektovanie, dodávka, montáž a servis, OP a OS detektorov spáliteľných plynov a pár, - prevádzkovanie technickej služby, - montáž a opravy telekomunikačných zariadení. Sme držiteľmi platného oprávnenia na výkon uvedených činností. V oblasti zabezpečovacích zariadení vykonávame inštalácie a servis elektronických zabezpečovacích systémov - poplašných systémov narušenia (EZS-PSN). Tieto zariadenia úspešne rozširujeme o nadstavbu elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a montáž evakuačného požiarneho rozhlasu (PR). Ďalej inštalujeme systém priemyselnej televízie, uzavretých televíznych okruhov (CCTV), audio a video vrátnika.

DIAFAN, s.r.o.

Adresa:
J.Matušku 2250/12
Topoľčany
955 01
Slovenská republika
Telefón:
0948213016
Počet zamestnancov:
Oblasť pôsobenia:
Elektrická inštalácia
IČO:
36548073
DIČ:
2020138516

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť DIAFAN s.r.o bola založená v júni 2002 dvoma konateľmi, pričom v roku 2004 sa tento počet zredukoval na jedného konateľa. Úspešne pôsobíme v oblasti elektrotechnického priemyslu a máme široký záber podnikateľských aktivít. V súčasnosti vykonávame projektovanie, montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie ) elektrických zariadení po preverení odbornej spôsobilosti, technickou inšpekciou Ministerstva vnútra SR, na tieto hlavné predmety činnosti : - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, - objekty s nebezpečenstvom výbuchu, - bleskozvody - výroba el. zariadení - el. rozvádzače v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu, - elektrické požiarne signalizácie, - projektovanie, dodávka, montáž a servis, OP a OS detektorov spáliteľných plynov a pár, - prevádzkovanie technickej služby, - montáž a opravy telekomunikačných zariadení. Sme držiteľmi platného oprávnenia na výkon uvedených činností. V oblasti zabezpečovacích zariadení vykonávame inštalácie a servis elektronických zabezpečovacích systémov - poplašných systémov narušenia (EZS-PSN). Tieto zariadenia úspešne rozširujeme o nadstavbu elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a montáž evakuačného požiarneho rozhlasu (PR). Ďalej inštalujeme systém priemyselnej televízie, uzavretých televíznych okruhov (CCTV), audio a video vrátnika.

Pracovné ponuky firmy

Firma aktuálne nemá zverejnené žiadne ponuky.