Aktuálna ponuka práce (2)Detský domov Harmónia

V detskom domove chceme nahradiť deťom prirodzené rodinné prostredie a čo najlepšie ich pripraviť na vstup a začlenenie do spoločnosti. Ku každému dieťaťu a mladému dospelému budeme pristupovať s rešpektovaním jeho individuality, životnej histórie a rodinných väzieb. Umožníme, resp. zabezpečíme maximálnu integráciu detí a mladých dospelých do spoločnosti s ohľadom na ich individuálne potreby. V súlade s koncepciou a plánom DI napĺňať najlepší záujem dieťaťa. V čo najkratšom čase zabezpečenie poskytovania starostlivosti v rodinnom prostredí - Odstránenie prvkov inštitucionalizácie - Detský domov musí byť bezpečným miestom pre dieťa