Práca Detičky lastovičky (2)

Detičky lastovičky o.z. sa dlhodobo venuje práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Detičky lastovičky sú zároveň poskytovateľom sociálnej služby včasnej intervencie. Poskytujeme sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stimuláciu vývinu dieťaťa. Robíme rôzne aktivity preventívneho a komunitného charakteru.

Fyzioterapeut

Medzilaborce
  • €10,00 EUR/hod
23.05.2024

Špeciálny / liečebný pedagóg

Slovenská republika, Medzilaborce
  • €710,00 EUR/hod
23.05.2024