Naše benefity

 • Príspevok na stravovanie nad rámec zákona
 • 13. plat
 • Dovolenka nad rámec zákona
 • Príspevok na dopravu
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Zvýhodnenie počas PN
 • Sociálna výpomoc v prípade núdze
 • Home office
 • Pružný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Spoločenské a športové firemné aktivity
 • Odborné zaučenie, vzdelávanie a podpora pri Vašom kariérnom rozvoji
 • Príspevky pri špeciálnych udalostiach (svadba, narodenie dieťaťa...)
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Multisport karta
 • Odstupné a odchodné nad rámec zákona
 • Dni voľna pri špeciálnej príležitosti - svadba, narodenie dieťaťa a ďalšie