Práca Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica (0)

Sme jedným zo zariadení na liečbu závislosti od psychoaktívnych látok, ktoré vznikli v polovici 90-tych rokov ako reakcia na epidemický nárast užívateľov drog. CPLDZ BB je špecializované zariadenie na liečbu ľudí závislých od alkoholu a iných psychoaktívnych látok založené v roku 1995. Je zložené z dvoch úzko spolupracujúcich častí – ambulantnej a lôžkovej časti.