Práca BOZPO, s.r.o. (2)

BOZPO, s.r.o. je na slovenskom trhu lídrom v poskytovaní komplexných služieb BOZP. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti. Je prvoradou zárukou ochrany zdravia a spokojnosti zamestnancov ako i verejnosti. Spoločnosť BOZPO, s.r.o. vznikla v roku 2003 ako nástupca fyzických osôb podnikajúcich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 1996, ktoré poskytovali služby hlavne malým a stredným podnikom pôsobiacim na regionálnej úrovni. Cenné praktické skúsenosti boli získané praxou v tomto období a to v oblasti bezpečnosti banského a stavebného priemyslu ako i praxou v štátnom odbornom dozore a inšpekcii práce. Postupne sa naša spoločnosť vyprofilovala z regionálnej úrovne a v súčasnosti poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia po celom území SR a na požiadanie aj v ČR. Naši klienti sú firmy s rôznym počtom zamestnancov s rôznymi zameraniami podnikania. Preferovanými oblasťami je automobilový priemysel a stavebníctvo, kde naša spoločnosť poskytuje zmluvný outsourcing v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najväčším spoločnostiam pôsobiacim v Európskej únii a na Slovensku. Náš špecializovaný outscourcing preventívnych a ochranných služieb preberá v plnej miere na seba zmluvnú a obchodnú zodpovednosť za služby. Jednou z jeho najväčších devíz je šetrenie ľudskými zdrojmi v nadväznosti na kvalitu a efektivitu. Jednou z našich zásad je snaha o dlhodobú a konštruktívnu spoluprácu. Flexibilita a ochota účasti pri riešení vzniknutých problémov u klienta je samozrejmosťou bez rozdielu jeho veľkosti, či samotnej závažnosti problému. V súčasnosti zamestnávame 200 zamestnancov a z toho 90 v profesii bezpečnostný a autorizovaný bezpečnostný technik. Tento tím je aktuálne doplnený ďalším potrebným počtom externých dodávateľov, čím sa radíme medzi najväčšiu spoločnosť zabezpečujúcu BOZP dodávateľským spôsobom.
  • €od 1 450 EUR/mesiac
19.07.2024
  • €od 1 200 EUR/mesiac
18.07.2024